Kredyty – podstawowe typy

Na polskim rynku bankowym istnieje cała masa rozmaitych rodzajów kredytów, wśród których można wyróżnić rozmaite formy zadłużeń dla osób po raz pierwszy „pakujących się” w zobowiązania finansowe w instytucjach bankowych, jak także dla ludzi już zadłużonych, którym potrzebne są kolejne wsparcia natury materialnej. Poniżej przedstawimy krótką charakterystykę kilku najpowszechniejszych rodzajów kredytów.

Kredyt konsumpcyjny

Jest on zaciągany przez klientów bankowych, którzy potrzebują środków pieniężnych na zaspokojenie określonych potrzeb, powiedzmy kupno jakiegoś przedmiotu. Wypełnia się wniosek, w którym informuje się placówkę, z którą nawiązujemy współpracę kredytową, co jest powodem dla którego chcemy się zadłużyć. Na tej podstawie bank akceptuje nasz wniosek, a więc go pozytywnie rozpatruje, albo odrzuca. To ile będziemy spłacać owe zobowiązanie jest natomiast zależne od tego, jak dużą kwotę weźmiemy. Może to być kilka  miesięcy, albo i kilka lat.

Kredyt hipoteczny

Ten rodzaj zobowiązania zaciąga się w momencie, gdy chce się nabyć na własność jakąś nieruchomość i potrzebna jest od razu duża kwota – na przykład mieszkanie bezpośrednio od dewelopera czy spółdzielni, bądź wybudować dom. W tym zakresie mówi się o zabezpieczeniu kredytu tak zwaną hipoteką, stąd charakterystyczne nazewnictwo tego zobowiązania. Cechą specyficzną jest tu rozłożenie opłat kredytowych na lata.

Kredyt inwestycyjny

To środki pieniężne, które mają iść na zrealizowanie rozmaitych inwestycji, przedsięwzięć itd., jakie ostatecznie mają doprowadzić do powiększenia majątku osoby zaciągającej kredyt. Może to być wsparcie finansowe warunkujące zakup długoterminowych papierów wartościowych oraz akcji.