Kredyt towarowy

Wydziela się obecnie bardzo różnorodną formę kredytów, a także ich wielorakie rodzaje. W każdym przypadku istnieje jednakże opcja udzielenia takiego typu pożyczki bankowej czy wsparcia finansowego od instytucji parabankowej klientom detalicznym, a więc nie prowadzącym działalności gospodarczej oraz przedsiębiorstwom, czyli tak zwanym klientom korporacyjnym.

Kredyty towarowe

Ten rodzaj kredytów uznaje się za kredyty handlowe. Jest to opcja udzielenia środków pieniężnych w momencie, gdy naturalna, standardowa transakcja kupna-sprzedaży zostaje zmodyfikowana na relację kredytową, biorąc pod uwagę czynnik odroczenia daty zapłaty. Wzięcie takiego kredytu jest natomiast równoznaczne z prowadzeniem działalności handlowej nawet przy braku własnych środków w wystarczającej kwocie na to, żeby zakupić towar potrzebny do wystawienia na sprzedaż. Przydaje się takie wsparcie finansowe też wtedy, kiedy handlowiec nie ma możliwości znalezienia nabywców, którzy od razu byliby w stanie zapłacić gotówką.