Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to pojęcie, z którym z pewnością spotkacie się, gdy zmierzycie się z zamiarem zaciągnięcia jakiejkolwiek pożyczki lub kredytu. To dlatego, gdy zależy nam na wyższej kwocie kredytu, warto zadbać wcześniej o własną historię dla banku lub firmy pożyczkowej.

Do najważniejszych czynników, wpływających na zdolność kredytową należą:

  • średnia naszych comiesięcznych dochodów w kwocie brutto
  • wartość naszych zobowiązań

Ta różnica między podanymi wyżej parametrami jest właśnie tzw. dochodami netto, branymi pod szczególną uwagę podczas rozpatrywania przez bank decyzji kredytowej.

Duże znaczenie ma także stosunek pracy, w którym jesteśmy zatrudnieni. Ważne jest więc czy posiadamy umowę o pracę, zlecenie itp. Pod uwagę brane są tylko legalne dochody, udokumentowane umowami.

kredyt online - zdolność kredytowaNie bez znaczenia jest także wiek kredytobiorcy, co powiązane jest także w okresem kredytowania.

Na wartość zobowiązań wpływa także liczba osób w gospodarstwie domowym, inne kredyty, samochód, wysokość rachunków czy inne stałe zobowiązania.

Każdy bank przed udzieleniem kredytu lub pożyczki sprawdza historię pożyczkobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej. BIK gromadzi całą historie naszych spłat poprzednich kredytów. Może to działać na naszą korzyść lub niekorzyść. Przy terminowym spłacaniu poprzednich pożyczek możemy liczyć na o wiele przychylniejsze decyzje banków. Historia sprawdzana jest nawet do 5 lat wstecz.

Niewiele osób wie, że na decyzje kredytową wpływa także waluta, w której zarabiamy a nawet w której bierzemy kredyt. Aktualnie kredyty walutowe są o wiele mniej dostępne, niż inne, a koszta odsetkowe mogą być naprawdę zauważalne.

Banki także biorą pod uwagę zawód. Jeśli praca dobrze rokuje na przyszłość i na rynku pracy jest dużo ofert dla danej osoby, możliwość wzięcia kredytu wzrasta.

Warto wcześniej zainteresować się kredytem, szczególnie jeśli nasza zdolność kredytowa może być zagrożona.