Jak sprawdzić czy moje nazwisko widnieje w BIK

Próbujesz zaciągnąć kredyt, lecz bank wydaje odmowną decyzję? Niestety bardzo możliwe, że nie jesteś dla niego wiarygodny. Bank zawsze zanim przyzna kredyt swoim klientom sprawdza ich historię w BIK. Jest to Biuro Informacji Kredytowej, które przetrzymuje historię pomiotów oraz notuje każde poślizgnięcie w spłacie kredytu. Mało kto wie, że możemy samodzielnie sprawdzić czy widniejemy w BIK jako nieuczciwy kredytobiorca. Jak? Sprawdźcie z nami!

Po co jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, która ma za zadanie chronić bezpieczeństwo elementów obrotu gospodarczego. Gromadzi informacje o nieuczciwych kredytobiorcach, dzięki czemu banki zyskują bardzo duży margines bezpieczeństwa. Statystyki mówią, że aż 90% informacji potwierdza terminowe spłacanie kredytu.

Jak sprawdzić historię w BIK

bik a kredytBy sprawdzić swoja historię w BIK należy wejść na stronę internetową www.bik.pl i zarejestrować się jako użytkownik. Istnieje konto bezpłatne, umożliwiające generację 1 raportu. Należy także poświadczyć tożsamość poprzez podpis elektroniczny, skan dowodu osobistego lub list polecony z potwierdzeniem odbioru.

Całość zamyka się wyłącznie online. Nie ma żadnej możliwości zasięgnięcia informacji o swojej sytuacji telefonicznie bądź w siedzibie Biura Informacji Kredytowej.

Warto dbać o swoją historię w BIK, by uniknąć w przyszłości problemów przy zaciągnięciu kredytów.