Czym są wakacje kredytowe?

Czym są wakacje kredytowe

Życie jest nieprzewidywalne. Zdarzają się przypadki, kiedy osoby zadłużone mają nieprzewidziane wydatki, prowadzące do problemów w terminowej spłacie zobowiązań. Banki przewidują taką ewentualność i proponują swoim klientom tzw. wakacje kredytowe.

Wakacje kredytowe to nic innego, jak chwilowe odroczenie spłaty rat. Oznacza to, że przez pewien okres kredytobiorca zostaje całkowicie zwolniony z uiszczania pieniędzy za raty kredytu do banku. Ma to na celu osiągnięcie stabilności finansowej klienta i późniejszej możliwości terminowej spłaty zobowiązań. Okres takich wakacji określany jest indywidualnie i trwa dokładnie ustalona liczbę miesięcy.

Warunki takiej przerwy zależne są od oferty banku. Zazwyczaj opcja odroczenia kredytu w ramach wakacji kredytowych jest dostępna tylko dla osób, które do tej pory terminowo spłacały wszelkie zobowiązania.

Wakacje kredytowe nie zwalniają ze spłaty określonych rat, a jedynie je odraczają na późniejszy termin.