Czym jest czek GIRO? Poradnik zadłużonego

Jedną z ciekawych alternatyw przewidywanych dla pobierającego świadczenie pieniężne w postaci pożyczki bądź kredytu okazuje się tak zwany czek GIRO. Na czym taka opcja polega? Sprawdź w dalszych częściach naszego poradnika.

Sposób przekazu

Jako czek GIRO rozumie się jedną z możliwych dróg wypłaty pozyskiwanych funduszy. Taką praktykę stosują zarówno klasyczne instytucje bankowe, jak również bardzo dziś popularne, tak zwane parabanki. Wypłata na czek GIRO wiąże się z określoną procedurą, którą zaraz szczegółowo przedstawimy. Nim jednak się tym zajmiemy, konieczne jest przybliżenie omawianego pojęcia od strony etymologicznej, aby lepiej było zrozumieć opisywaną usługę nawet zupełnemu laikowi, który do tej pory nie miał z nią do czynienia. A zatem, pod kątem czysto językowym, pojęcie „GIRO” wywodzi się z języka włoskiego, zaś w dosłownym tłumaczeniu oznacza spacer, obrót, podróż. Wydawać by się mogło, że w dobie wypłaty pieniędzy kredytowych bezpośrednio na konto bankowe drogą elektroniczną, omawiany czek GIRO to jakaś nowość, a jednak ku zdziwieniu pewnie nie jednego – jest wręcz odwrotnie. Czek GIRO towarzyszy bankowości od samego początku jej historii. Wynika to przede wszystkim z faktu, że wielu ludzi nie potrafi korzystać z sieci na tyle, aby prowadzić swoje wirtualne konto bankowe. W szczególności więc czek GIRO skierowany jest do ludzi nie posiadających konta w ogóle, a więc zwłaszcza seniorów, u których nierzadko tradycyjny przelew bankowy w ogóle nie wchodzi w grę. Ponadto charakteryzowany wariant jest strzałem w dziesiątkę dla osób niechcących ujawniać swoich przelewów, czy zaciąganych zobowiązań finansowych. Czek GIRO ma też ten plus, że nierzadko jest realizowany w dużo krótszym czasie niż standardowy przelew w bankach. Jest to zatem idealna opcja dla potrzebujących natychmiastowego zastrzyku świeżej gotówki.

Warty zastosowania

Czek GIRO jest możliwy do wykonania chociażby w każdej placówce pocztowej. Jest to szybka wypłata środków, jaka stosowana jest nie tylko w przypadku biorących kredyt, ale i przez pracodawców, którzy w ten właśnie sposób przekazują dodatkowe pieniądze w ramach premii świątecznych czy uznaniowych dodatków finansowych swemu personelowi. Niewątpliwą korzyścią czeku GIRO jest brak jakichkolwiek prowizji dodatkowych.